Списак установа и институција које не поштују Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма


Јавна предузећа

Локалне самоуправе

Назив општине-градске општине
Сајт
Назив управног округа
Бачка Топола
Севернобачки управни округ
Мали Иђош
Севернобачки управни округ
Житиште
Средњобанатски управни округ
Нови Бечеј
Средњобанатски управни округ
Чока
Севернобанатски управни округ
Ковачица
Јужнобанатски управни округ
Пландиште
Јужнобанатски управни округ
Апатин
Западнобачки управни округ
Бачки Петровац
Јужнобачки управни округ
Богатић
Мачвански управни округ
Крупањ
Мачвански управни округ
Шабац-град
Мачвански управни округ
Мало Црниће
Браничевски управни округ
Деспотовац
Поморавски управни округ
Параћин
Поморавски управни округ
Свилајнац
Поморавски управни округ
Ћуприја
Поморавски управни округ
Баточина
Шумадијски управни округ
Зајечар-град
Зајечарски управни округ
Ариље
Златиборски управни округ
Косјерић
Златиборски управни округ
Сјеница
Златиборски управни округ
Горњи Милановац
Моравички управни округ
Врњачка Бања
Рашки управни округ
Нови Пазар-град
Рашки управни округ
Тутин
Рашки управни округ
Брус
Расински управни округ
Нишка Бања
Нишавски управни округ
Блаце
Топлички управни округ
Куршумлија
Топлички управни округ
Власотинце
Јабланички управни округ
Црна Трава
Јабланички управни округ

Здравствене установе

Назив установе
Веб адреса сајта установе
Апотекарска установа Београд
Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт
Градски завод за геронтологију
Градски завод за кожне и венеричне болести
Градски завод за хитну медицинску помоћ
Дом здравља Вождовац
Дом здравља Врачар
Дом здравља Др Ђорђе Ковачевић-Лазаревац
Дом здравља Др Милутин Ивковић-Палилула
Дом здравља Звездара
Дом здравља Младеновац
Дом здравља Нови Београд
Дом здравља Обреновац
Дом здравља Савски Венац
Дом здравља Стари Град
Завод за здравствену заштиту студената, Београд
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Институт за медицину рада - "Др Драгомир Карајовић"
Институт за ментално здравље
Институт за онкологију и радиологију Србије
Институт за реуматологију, Београд
Институт за рехабилитацију
КБЦ "Др Драгиша Мишиовић - Дедиње"
Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић"
Клиничко болнички центар Bежанијска коса
Клиничко болнички центар Звездара
Клиничко болнички центар Земун
Специјална болница за болести зависности
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац
Специјална болница за интерне болести Младеновац
Специјална болница за лечеље церебро-васкуларних обољења "Свети Сава"
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију
Стоматолошки факултет
Градски завод за плућне болести и туберкулозу

Установе културе од националног значаја

Назив установе
Сајт

Државни акредитовани институти Републике Србије

Назив/пословно име научноистраживачке организације
Сајт

Акредитовани државни факултети

Назив/пословно име научноистраживачке организације
Сајт

Државне средње школе

Школска управа Београд

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА
"МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ"
11000 Београд, Есад Пашина 26
http://www.ghmskola.edu.rs/
ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА "МИХАЈЛО ПУПИН"
11070 Београд, Пролетерске солидарности 1а
http://www.xgimnazija.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"
11080 Београд, Наде Димић 4
http://www.medicinskazemun.edu.rs/
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК "БЕОГРАД"
11060 Београд, Панчевачки пут 39
http://www.skolapkb.edu.rs/
ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
http://www.polj-hemskola.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац (варош), Боже Дамњановића 75
http://www.tehnickaskola.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
11040 Београд, Бранкова 17
http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs/
ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
11050 Београд, Донска 27-29
http://www.farmafizio.edu.rs/
ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11040 Београд, Теодора Драјзера 25
http://cetvrtagimnazija.edu.rs/
ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
11040 Београд, Милоша Поцерца 2
http://www.brodarska.edu.rs/
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
11000 Београд, Војислава Илића 88
http://skolazadizajntekstila.edu.rs/

Школска управа Нови Сад

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Маршала Тита 14
http://www.ets-becej.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДРАГИЊА НИКШИЋ"
22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26
http://www.medicsm.edu.rs/
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29
http://www.nikolateslasm.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕНКО ВЕРКИЋ-НЕША"
22410 Пећинци, Школска 8а
http://www.tspecinci.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Петра Драпшина 1
http://www.tsbecej.edu.rs

Школска управа Ниш

ГИМНАЗИЈА "9. МАЈ"
Ниш, Јеронимова 18
http://www.9maj.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА "СТЕВАН СРЕМАЦ"
Ниш, Вожда Карађорђа 27
http://www.sremac.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118
http://www.gimpi.ni.ac.rs/
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ"
Ниш, БУЛЕВАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА 80-86
http://www.etsmijastanimirovic.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
Ниш, Александра Медведева 18
http://www.etstesla.ni.ac.rs/
МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА "15. МАЈ"
Ниш, БЕОГРАДСКА 22
http://www.mts15maj.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ"
Ниш, Зетска 55
http://www.medicinska.nis.edu.rs/
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29
http://www.srednjastrucnapirot.edu.rs
СРЕДЊА ШКОЛА "НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ"
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
18310 Бела Паланка
http://www.srednjaskolabelapalanka.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18300 Пирот, Таковска 22
http://www.tsp.edu.rs/
ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
Ниш, Генерала Милојка Лесјанина 23
http://www.skolamodeilepote.com/

Школска управа Крагујевац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИЛЕТА НИКОЛИЋ"
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића
http://www.tehniar.com/
ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 8
http://www.dtskg.edu.rs/
СРЕДЊА ШКОЛА
34220 Лапово (варошица), Светозара Марковића 43
http://sslapovo.info/
ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 Крагујевац, Старине Новака 33
http://www.skolazagluve.edu.rs/sr
ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1
http://www.prvagimnazija.edu.rs/

Школска управа Јагодина

ГИМНАЗИЈА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
http://www.gimnazija-paracin.edu.rs/
ГИМНАЗИЈА
35230 Ћуприја, Карађорђева 57
http://www.gimnazijacuprija.edu.rs/
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Др Драгољуба Јовановића 2
http://www.ekonomist.edu.rs/
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
http://www.mes.edu.rs/
СРЕДЊА ШКОЛА
35210 Свилајнац, Лоле Рибара 10
http://www.skolasvilajnac.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша б.б
http://tehnickaskolacuprija.edu.rs/

Школска управа Пожаревац

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
http://www.eusvuk.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
http://www.tehnickasd.edu.rs/
ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18
http://www.palanackagimnazija.edu.rs/

Школска управа Ужице

ГИМНАЗИЈА "ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ"
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
http://gimnazijasjenica.blogspot.com/
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
31330 Прибој, ВУКА КАРАЏИЋА 5
http://www.metpb.edu.rs/
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА УЖИЦЕ
31000 Ужице, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 34
http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ЉУБО МИЋИЋ"
31210 Пожега, Болничка 2
http://www.poljoprivrednapozega.edu.rs
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија
http://tehnicka.org.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
http://www.tpssjenica.com/
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
31310 Чајетина, Сердара Мишића 5
http://www.srednjaskolacajetina.edu.rs
УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
http://www.uzickagimnazija.edu.rs/

Школска управа Чачак

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 146
http://www.mssca.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32000 Чачак, Цара Душана 20
http://www.tehnickacacak.edu.rs/
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ЈОВАН ЖУЈОВИЋ"
32300 Горњи Милановац, ВУКА КАРАЏИЋА 3
http://www.tsgm.edu.rs/
Comments