Притужбе због непоштовања закона о службеној употреби језика и писма

Модели притужби због непоштовања закона о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.).

1. Министарство здравља Републике Србије

  • Ворд верзија је на линку
  • Листа кандидата за притужбу је на линку

Министарство здравља Републике Србије

Немањина 22–26

11000 Београд

Епошта: kabinet@zdravlje.gov.rs, tatjana.garic@zdravlje.gov.rs

На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле подносим и захтевам одговор на

ПРИТУЖБУ

против

1.       Установа „назив здравствене установе“, улица и број, ПТТ број и место

са адресом званичног веб сајта xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

зато што су потписаном и грађанима Републике Србије ускратили право да буду информисани преко званичног сајта установа на српском језику и ћириличном писму супротно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.) чиме је прекршен и члан 41 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107 од 2. децембра 2005, 72 од 3. септембра 2009 - др. закон, 88 од 23. новембра 2010, 99 од 27. децембра 2010, 57 од 1. августа 2011, 119 од 17. децембра 2012, 45 од 22. маја 2013 - др. закон, 93 од 1. септембра 2014.) а тиме и члан 25. истог закона.

Такође постоји основана сумња и да су натписи, евиденције, базе података, обрасци и упутства у делу на српском језику у овим установама супротне одребама наведених Закона о службеној употреби језика и писама.

Такође постоји оправдана сумња да су непоштовањем Закона о употреби службеног језика и писама ненаменски утрошена буџетска средства за финансирање незаконитих сајтова који су искључиво на латиничном писму, незаконитих натписа који су на српском језику искључиво на латиничном писму, незаконитих евиденција и база података које су у делу на српском језику искључиво на латиничном писму, као и друге документације на српском језику која је искључиво на латиничном писму.

Чланом 22. Закона о службеној употреби језика и писама надзор над спровођењем одредаба овог закона врше, у оквиру свог делокруга, министарства надлежна за послове у области управе, саобраћаја, урбанизма и стамбено-комуналних послова, просвете, културе и здравства. Пошто је реч о здравственим установама Министарство здравља Републике Србије је надлежно за поступање по овој притужби против наведених здравствених установа

 

 

У xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx.xx.2015.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Подносилац притужбе/Име и презиме

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

адреса

дана xx.xx.2015. године

Епошта: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

други подаци за контакт

___________________________________

Потпис

 


3. Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Републике Србије

  • Ворд верзија је на линку
  • Листа кандидата за притужбу је на линку

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Републике Србије

Немањина 22–26

11000 Београд

Епошта: kabinet@mpn.gov.rs, darinka.lekovic@mpn.gov.rs, dragica.gavrilovic@mpn.gov.rs, marija.djuric@mpn.gov.rs, slavica.pesic@mpn.gov.rs

На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле подносимо и захтевам одговор на

ПРИТУЖБУ

против

Установа

 

зато што су горе наведени акредитовани државни факултети потписаном и грађанима Републике Србије ускратили право да буду информисани преко званичног сајта установа на српском језику и ћириличном писму супротно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.) чиме су угрожени и општи принципи система образовања и васпитања из члана 3  Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 52 од 15. јула 2011, 55 од 25. јуна 2013.)

Постоји основана сумња и да су натписи, евиденције, базе података, обрасци и упутства у делу на српском језику у овим установама супротне одребама наведеног Закона о службеној употреби језика и писама.

Постоји основана сумња да су наставна средства, уџбеници и други наставни садржаји у наведеним акредитованим државним факултетима у делу на српском језику на латиници супротно Закону о службеној употреби језика и писама чиме су наставна средства, уџбеници и други наставни садржаји незаконити односно незаконита је настава на наведеним акредитованим државним факултетима.

Постоји основана сумња да су непоштовањем Закона о употреби службеног језика и писама ненаменски утрошена буџетска средства за финансирање незаконитих сајтова који су искључиво на латиничном писму, незаконитих натписа који су на српском језику искључиво на латиничном писму, незаконитих евиденција и база података које су у делу на српском језику искључиво на латиничном писму, незаконите наставе у делу на српском језику јер је на латиници као и друге документације на српском језику која је искључиво на латиничном писму.

Чланом 22. Закона о службеној употреби језика и писама надзор над спровођењем одредаба овог закона врше, у оквиру свог делокруга, министарства надлежна за послове у области управе, саобраћаја, урбанизма и стамбено-комуналних послова, просвете, културе и здравства. Пошто је реч о образовним установама Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Републике Србије је надлежно за поступање по овој притужби против наведених установа.

Тражимо да Министарство предузме законом предвиђене мере у случајевима непоштовања закона, да наложи хитно отклањање уочених незаконитости у раду наведених установа и да нас о предузетим мерама обавести.

 

У Београду

xx.xx.2015.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Тражилац информације/Име и презиме

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxxx

адреса

дана xx.xx.2015. године

Епошта: xxxxxxxxxxxx

други подаци за контакт

___________________________________

Потпис

 2. Министарство културе и информисања Републике Србије

  • Ворд верзија је на линку
  • Листа кандидата за притужбу је на линку

Министарство културе и информисања  Републике Србије

Влајковићева 3

11000 Београд

Епошта: kabinet@kultura.gov.rs, msinko@kultura.gov.rs, ana.subotic@kultura.gov.rs

На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле подносим и захтевам одговор на

ПРИТУЖБУ

против

1.       Установа „назив установе културе“, улица и број, ПТТ број и место

са адресом званичног веб сајта xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

зато што су потписаном и грађанима Републике Србије ускратили право да буду информисани преко званичног сајта установа на српском језику и ћириличном писму супротно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.) чиме је угрожен и општи интерес у култури из члана 6. Закона о култури “Службени гласник РС”, број 72 од 3. септембра 2009.).

Такође постоји основана сумња и да су натписи, евиденције, базе података, обрасци и упутства у делу на српском језику у овим установама супротне одребама наведених Закона о службеној употреби језика и писама.

Такође постоји оправдана сумња да су непоштовањем Закона о употреби службеног језика и писама ненаменски утрошена буџетска средства за финансирање незаконитих сајтова који су искључиво на латиничном писму, незаконитих натписа који су на српском језику искључиво на латиничном писму, незаконитих евиденција и база података које су у делу на српском језику искључиво на латиничном писму, као и друге документације на српском језику која је искључиво на латиничном писму.

Чланом 22. Закона о службеној употреби језика и писама надзор над спровођењем одредаба овог закона врше, у оквиру свог делокруга, министарства надлежна за послове у области управе, саобраћаја, урбанизма и стамбено-комуналних послова, просвете, културе и здравства. Пошто је реч о установама културе Министарство културе и информисања Републике Србије је надлежно за поступање по овој притужби против наведених установа.

 

У xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx.xx.2015.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Подносилац притужбе/Име и презиме

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

адреса

дана xx.xx.2015. године

Епошта: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

други подаци за контакт

___________________________________

Потпис