Листа кандидата за притужбу због кршења Закона о употреби службеног језика и писама

1. Здравствене установе на територији Београда

1.       Установа „Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт“, Kраљице Наталије, 11000 Београд

са адресом званичног веб сајта www.gakfront.org

2.       Установа „Градски завод за кожне и венеричне болести“, Џорџа Вашингтона 17, 11000 Београд -Стари Град

са адресом званичног веб сајта www.kvb.org.rs

3.       Установа „Градски завод за плућне болести и туберкулозу“, Прешевска 35, 11000 Београд - Звездара

са адресом званичног веб сајта www.bolestipluca.org.rs

4.       Установа „Градски завод за хитну медицинску помоћ“, Франше Депереа 5, 11000 Београд

са адресом званичног веб сајта www.beograd94.rs

5.       Установа „Дом здравља Врачар“, Бојанска 16, 11000 Београд - Врачар

са адресом званичног веб сајта www.dzvracar.org.rs

6.       Установа „Дом здравља Др Ђорђе Ковачевић-Лазаревац“, Др.Ђорђе Ковачевић 27, 11550 Лазаревац

са адресом званичног веб сајта www.dz-lazarevac.com

7.       Установа „Дом здравља Младеновац“, Краљице Марије 15, 11400 Младеновац

са адресом званичног веб сајта www.dzmladenovac.rs

8.       Установа „Дом здравља Раковица“, Краљице Јелене 22, 11090 Раковица

са адресом званичног веб сајта www.dzrakovica.rs

9.       Установа „Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"“, Хероја Милана Тепића 1, 11000 Београд - Ада

са адресом званичног веб сајта www.ikvbd.com

10.   Установа „Институт за реуматологију, Београд“, Ресавска 69, 11000 Београд - Савски Венац

са адресом званичног веб сајта www.reumatologija.org.rs

11.   Установа „Институт за рехабилитацију“, Сокобањска 17, 11000 Београд - Савски Венац

са адресом званичног веб сајта www.rehabilitacija.com

12.   Установа „Клиничко болнички центар Земун“, Вукова 7, 11080 Земун

са адресом званичног веб сајта www.kbczemun.rs

13.   Установа „Специјална болница за болести зависности“, Теодора Драјзера 44, 11000 Београд - Савски Венац

са адресом званичног веб сајта www.drajzerova.org.rs

14.   Установа „Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац“, Ђорђа Ковачевића 27, 11550 Лазаревац

са адресом званичног веб сајта www.nefropatijalaz.org.rs

15.   Установа „Специјална болница за интерне болести Младеновац“, Војводе Мишића 231, 11400 Младеновац

са адресом званичног веб сајта www.sbib.rs

16.   Установа „Специјална болница за лечење церебро-васкуларних обољења "Свети Сава"“, Немањина 2, 11000 Београд

са адресом званичног веб сајта www.svetisava.rs

17.   Установа „Стоматолошки факултет“, Др Суботића 8, 11000 Београд

са адресом званичног веб сајта www.stomf.bg.ac.rs

 2. Установе културе од националног значаја

1.      Установа културе од националног значаја „Галерија "Милан Коњовић"“, Трг Св. Тројства 2, 25000 Сомбор

са адресом званичног веб сајта http://konjovic.rs

2.      Установа културе од националног значаја „Галерија савремене уметности, Ниш“, Кеј Кола Српских Сестара 1/II, 18000 Ниш

са адресом званичног веб сајта http://www.gslunis.org

3.      Установа културе од националног значаја „Гварнеријус“, Џорџа Вашингтона 12, 11000 Београд

са адресом званичног веб сајта http://www.guarnerius.rs/

4.      Установа културе од националног значаја „Звездара театар“, Милана Ракића 38, 11000 Београд

са адресом званичног веб сајта http://www.zvezdarateatar.rs

5.      Установа културе од националног значаја „Музеј примењене уметности“, Вука Караџића 18, 11000 Београд

са адресом званичног веб сајта http://www.mpu.org.rs/

6.      Установа културе од националног значаја „Природњачки музеј“, Његошева 51, 11000 Београд

са адресом званичног веб сајта http://www.nhmbeo.rs

3. Акредитовни државни факултети

1.             Установа „Архитектонски факултет“ (Универзитет у Београду) са мат. бр: 7032480 и адресом Булевар Краља Александра 73/II, 11000 Београд

и адресом званичног сајта http://www.arh.bg.ac.rs/

2.             Установа „Стоматолошки факултет“ (Универзитет у Београду) са мат. бр: 7001991 и адресом Др Суботића 8, 11000 Београд

и адресом званичног сајта http://www.stomf.bg.ac.rs

3.             Установа „Технолошко-металуршки факултет“ (Универзитет у Београду) са мат. бр: 7032552 и адресом Карнегијева 4, 11000 Београд

и адресом званичног сајта http://www.tmf.bg.ac.rs/

4.             Установа „Факултет безбедности“ (Универзитет у Београду) са мат. бр: 7061609 и адресом Господара Вучића 50, 11000 Београд

и адресом званичног сајта http://www.fb.bg.ac.rs/

5.             Установа „Факултет ветеринарске медицине“ (Универзитет у Београду) са мат. бр: 7002009 и адресом Булевар Ослобођења 18, 11000 Београд

и адресом званичног сајта http://www.vet.bg.ac.rs/

6.             Установа „Факултет за физичку хемију“ (Универзитет у Београду) са мат. бр: 7426976 и адресом Студенски трг 12-16, 11000 Београд

и адресом званичног сајта http://www.ffh.bg.ac.rs/

7.             Установа „Хемијски факултет“ (Универзитет у Београду) са мат. бр: 7053681 и адресом Студентски трг 12-16, 11000 Београд

и адресом званичног сајта http://www.chem.bg.ac.rs/

8.             Установа „Економски факултет“ (Универзитет у Крагујевцу) са мат. бр: 7151322 и адресом Ђуре Пуцара Старог 3, 34000 Крагујевац

и адресом званичног сајта http://www.ekfak.kg.ac.rs/

9.             Установа „Природно-математички факултет“ (Универзитет у Крагујевцу) са мат. бр: 7232721 и адресом Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац

и адресом званичног сајта http://www.pmf.kg.ac.rs/

10.          Установа „Факултет педагошких наука“ (Универзитет у Крагујевцу) са мат. бр: 6872468 и адресом Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

и адресом званичног сајта http://www.pefja.kg.ac.rs/

11.          Установа „Грађевинско-архитектонски факултет“ (Универзитет у Нишу) са мат. бр: 7174721 и адресом Александра Медведева 14, 18101 Ниш

и адресом званичног сајта http://www.gaf.ni.ac.rs/

12.          Установа „Машински факултет“ (Универзитет у Нишу) са мат. бр: 7174713 и адресом Александра Медведева 14, 18101 Ниш

и адресом званичног сајта http://www.masfak.ni.ac.rs/

13.          Установа „Природно-математички факултет“ (Универзитет у Нишу) са мат. бр: 17267906 и адресом Вишеградска 33, 18101 Ниш

и адресом званичног сајта http://www.pmf.ni.ac.rs/

14.          Установа „Факултет заштите на раду“ (Универзитет у Нишу) са мат. бр: 7226063 и адресом Чарнојевића 10А, 18101 Ниш

и адресом званичног сајта http://www.znrfak.ni.ac.rs/

15.          Установа „Економски факултет“ (Универзитет у Новом Саду) са мат. бр: 8105090 и адресом Сегедински пут 9-11, 24101 Суботица

и адресом званичног сајта http://www.ef.uns.ac.rs/

16.          Установа „Медицински факултет“ (Универзитет у Новом Саду) са мат. бр: 8113599 и адресом Хајдук Вељкова 3, 21101 Нови Сад

и адресом званичног сајта http://www.medical.uns.ac.rs/

17.          Установа „Педагошки факултет“ (Универзитет у Новом Саду) са мат. бр: 8561923 и адресом Подгоричка 4, 25000 Сомбор

и адресом званичног сајта http://www.pef.uns.ac.rs/

18.          Установа „Природно-математички факултет“ (Универзитет у Новом Саду) са мат. бр: 8104620 и адресом Трг Доситеја Обрадовића 3, 21101 Нови Сад

и адресом званичног сајта http://www.pmf.uns.ac.rs/

19.          Установа „Технички факултет ''Михајло Пупин''“ (Универзитет у Новом Саду) са мат. бр: 8166161 и адресом Ђуре Ђаковића бб, 23101 Зрењанин

и адресом званичног сајта http://www.tfzr.uns.ac.rs/

20.          Установа „Технолошки факултет“ (Универзитет у Новом Саду) са мат. бр: 8055203 и адресом Булевар Цара Лазара 1, 21101 Нови Сад

и адресом званичног сајта http://www.tf.uns.ac.rs/

21.          Установа „Учитељски факултет на мађарском наставном језику“ (Универзитет у Новом Саду) са мат. бр: 8067066 и адресом Штросмајерова 11, 24101 Суботица

и адресом званичног сајта http://www.magister.uns.ac.rs

22.          Установа „Филозофски факултет“ (Универзитет у Новом Саду) са мат. бр: 8067074 и адресом Др Зорана Ђинђића 2, 21101 Нови Сад

и адресом званичног сајта http://www.ff.uns.ac.rs/


Comments