Здравствене установе - Примери добре праксе

Град Београд

Назив установе
Веб адреса сајта установе
Војно медицинска академија
Дом здравља Др Миливоје Стојковић-Гроцка
Дом здравља Др Симо Милошевић-Чукарица
Дом здравља Земун
Дом здравља Раковица
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова - Апотека
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Др Цветко Брајовић"
Институт за здравствену заштиту мајке и детета србије "Др Вукан Чупић"
Институт за неонатологију, Београд
Институт за ортопедско-хирурше болести "Бањица"
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Клинички центар Србије
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику - Београд
Универзитетска дечја клиника

Comments