Примери лоше праксе (стуб срама)

Многе установе/институције треба да се стиде због свог непоштовања Устава Републике Србије, Закона о употреби службеног језика и писма и уопште српске културе и традиције тиме што на својим сајтовима не користе једино писмо Србије односно ћирилицу.
На овим страницама ће се наћи листе институција које треба да се стиде. Посебно треба да се стиде директори и управни и надзорни одбори јер су могли а нису хтели, знали или смели да поштују Устав Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма.
Да су надлежна министарства
хтела да се поштује Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби могла су да проблем реше једноставним дописом дотичним установама/институцијама по следећем моделу

Поштовани господине директоре,

Увидом у сајт Ваше установе/институције констатовали смо да је он у супротности са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма, односно није на ћирилици. Тиме је званичан сајт Ваше установе/институције незаконит, односно рад Ваше установе/институције је незаконит и стога вам налажемо да хитно исправите наведени недостатак.

Имајући у виду да је рад Вашег установе/институције незаконит обустављају вам се сви трансфери из буџета Републике Србије док наведени недостатак не отклоните односно Ваш сајт не усагласите са Уставом Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма. 

Молимо Вас да нас по отклањању наведених недостака писмено обавестите  да би смо наставили са трансферима из буџета Републике Србије по утврђеној динамици.

 Срдачан поздрав

Министар

Имајући у виду број запослених и садржаје на сајтовима верујемо да би све било у реду за недељу да нада. Под условом да се хоће јер надлежна министарства располажу средствима државне принуде да присиле кориснике буџетских средстава да Устав и законе поштују.
Биће нам драго да се ове листе смање и због тога ћемо бити захвални читаоцима на информацијама о промени пословне политике наведених установа/институција.