Локалне самоуправе - Примери лоше праксеНазив општине-градске општине
Сајт
Назив управног округа
Бачка Топола
Севернобачки управни округ
Мали Иђош
Севернобачки управни округ
Житиште
Средњобанатски управни округ
Нови Бечеј
Средњобанатски управни округЧока
Севернобанатски управни округ
Ковачица
Јужнобанатски управни округ
Пландиште
Јужнобанатски управни округ
Апатин
Западнобачки управни округ
Бачки Петровац
Јужнобачки управни округ
Богатић
Мачвански управни округ
Крупањ
Мачвански управни округ
Шабац-град
Мачвански управни округ
Мало Црниће
Браничевски управни округ
Деспотовац
Поморавски управни округ
Параћин
Поморавски управни округ
Свилајнац
Поморавски управни округ
Ћуприја
Поморавски управни округ
Баточина
Шумадијски управни округ
Зајечар-град
Зајечарски управни округ
Ариље
Златиборски управни округ
Косјерић
Златиборски управни округ
Сјеница
Златиборски управни округ
Горњи Милановац
Моравички управни округ
Врњачка Бања
Рашки управни округ
Нови Пазар-град
Рашки управни округ
Тутин
Рашки управни округ
Брус
Расински управни округ
Нишка Бања
Нишавски управни округ
Блаце
Топлички управни округ
Куршумлија
Топлички управни округ
Власотинце
Јабланички управни округ
Црна Трава
Јабланички управни округ

Comments