Здравствене установе - Примери лоше праксеНазив установе
Веб адреса сајта установе
Апотекарска установа Београд
Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт
Градски завод за геронтологију
Градски завод за кожне и венеричне болести
Градски завод за хитну медицинску помоћ
Дом здравља Вождовац
Дом здравља Врачар
Дом здравља Др Ђорђе Ковачевић-Лазаревац
Дом здравља Др Милутин Ивковић-Палилула
Дом здравља Звездара
Дом здравља Младеновац
Дом здравља Нови Београд
Дом здравља Обреновац
Дом здравља Савски Венац
Дом здравља Стари Град
Завод за здравствену заштиту студената, Београд
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Институт за медицину рада - "Др Драгомир Карајовић"
Институт за ментално здравље
Институт за онкологију и радиологију Србије
Институт за реуматологију, Београд
Институт за рехабилитацију
КБЦ "Др Драгиша Мишиовић - Дедиње"
Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић"
Клиничко болнички центар Bежанијска коса
Клиничко болнички центар Звездара
Клиничко болнички центар Земун
Специјална болница за болести зависности
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац
Специјална болница за интерне болести Младеновац
Специјална болница за лечеље церебро-васкуларних обољења "Свети Сава"
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију
Стоматолошки факултет
Градски завод за плућне болести и туберкулозу

Comments